KASPER CZ zastřešil viniční lis v Botanické zahradě Praha

10.12.2011

 

 

KASPER CZ zastřešil viniční lis v Botanické zahradě Praha

 

TISKOVÁ ZPRÁVA, v Trutnově 10. 12. 2011

 

Dynamika, precizní služby, moderní prostředí i výrobní trendy. To jsou atributy, které charakterizují činnost trutnovské firmy KASPER CZ, jednoho z leaderů v oblasti výroby dřevěných konstrukčních systémů. Tato trutnovská firma v listopadu 2011 realizovala menší, ale architektonicky velice zajímavou akci „Zastřešení viničního lisu v Botanické zahradě Praha - Troja“.

Společnost KASPER CZ získala netradiční zakázku, kterou realizovala pro Botanickou zahradu hl. m. Prahy v Troji. Tato spravuje také památkově chráněnou Vinici sv. Klára, která patří k nejstarším. Zajímavým unikátem je zde historický viniční lis z roku 1801, který společnost KASPER CZ zastřešila.

Střecha přístřešku má tvar prostorového trojúhelníku odvozeného z válcové plochy. Hlavní nosné prvky jsou obloukové segmenty podepřené devíti sloupy, paprskovitě se rozbíhající ze třech základových patek. Konstrukce je v rovině střešního pláště ztužena soustavou podélných a diagonálních prvků, která je následně zakrytá palubkami z cedrového dřeva. Přístřešek je visutý a spočívá celkem na devíti dřevěných podporách, taktéž z lepeného lamelového dřeva Dokončené dílo tvoří novou dominantu Vinice sv. Kláry.

 

 

Zobrazte celou tiskovou zprávu.