Přijímací proces

Právě jste: Úvod » Kariéra » Přijímací proces

Proces výběru nových pracovníků je řízen personálním manažerem, který na základě následujících podkladů projednává vhodnost jednotlivých kandidátů s vedoucím příslušného úseku, na který se uchazeč hlásí.

Potřebné dokumenty:

Na základě těchto kompletních podkladů provádí daný úsekový manažer společně s personálním manažerem personální pohovor a další praktické testy uchazeče. O výsledku pohovorů je uchazeč v dohodnutém termínu vyrozuměn (je nadále v úzkém kontaktu s personálním manažerem).
Úspěšný uchazeč musí před nástupem na danou pozici absolvovat vstupní zdravotní prohlídku u závodního lékaře a následně předložit následující dokumenty:

  • občanský průkaz
  • potvrzení o předchozím zaměstnání (tzv. zápočtový list)

Po nástupu do firmy je nový spolupracovník seznámen se svým kolektivem a následujícími klíčovými dokumenty, které jsou nezbytné pro výkon jeho činnosti ve firmě:

  • pracovní řád společnosti
  • organizační řád
  • systém odměňování společnosti
  • systém managementu jakosti
  • školení o bezpečnosti práce a požární ochraně
  • specifické interní předpisy platné pro konkrétní pracoviště

Před nástupem nového pracovníka na konečnou pracovní pozici obvykle probíhá praxe ve výrobním provozu za účelem rychlého poznání specifik výroby a vnitropodnikové organizace. Pokud to vyžaduje povaha dané pozice, tak je novému pracovníkovi přidělen patron, který ho provází prvními měsíci práce ve firmě a podílí se následně na vstupním hodnocení pracovníka před uplynutím zkušební lhůty.